Επιλογή Σελίδας

Το φροντιστηριακό μάθημα του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων μεταφέρεται κατά μία ώρα.

Θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ΙΙ και ώρα 4μμ.

Από το εργαστήριο