Επιλογή Σελίδας

Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων “Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι” και “Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ”, ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που ασκήθηκαν με φυσική παρουσία τον Ιούλιο 2021 και το Σεπτέμβριο 2021 αντίστοιχα, θα διεξαχθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου και ώρα 12:00, στην αίθουσα Χ3-216.
Η εξέταση θα είναι γραπτή και η διάρκειά της θα είναι 2 ώρες.

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.

E-mail: kadiamad@uoi.gr, aflorou@uoi.gr