Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα «Μεταλλοβιομόρια» (7ου εξαμήνου σπουδών) καλούνται σε συνάντηση την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 17.00 στην Αιθ. Χ3-230Α

Οι διδάσκοντες