Επιλογή Σελίδας

Τα αρχεία – φόρμες για τις εργασίες στις ασκήσεις 1,2,3,4 του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα αναρτηθούν στο teams στις

30-5 με τη συμπλήρωση των θεωρητικών του εργαστηρίου. Θα δοθούν και διευκρινήσεις.

Για τις άλλες ασκήσεις να υπάρχει συννενόηση με τους επιβλέποντες των ασκήσεων που εκπαιδεύτηκε ο κάθε φοιτητής.

Ι. Ρούσσης