Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια του 3ου εξαμήνου (Εργ. Αναλυτικής Χημείας Ι, Εργ. Ανόργανης Χημείας Ι, Εργ. Φυσικοχημείας Ι) να κάνουν εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5KWGRrfJJT5jDfkGy640NHA6Vdzu_OK_1WafyJf_NdkANPA/viewform  μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για την παρακολούθηση των εργαστηρίων. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής εκ νέου ώστε να περιλαμβάνεται σε μία φόρμα η πρόθεση συμμετοχής σε ένα περισσότερα εργαστήρια.