Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα “Γενική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων” θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στην αίθουσα Χ3-132 στις 12.00-14.00 μμ

Η Διδάσκουσα

Δρ Χριστίνα Μπαντή, MSc