Επιλογή Σελίδας

Καλούνται όσοι δήλωσαν και θα παρακολουθήσουν το Προχωρημένο Εργαστήριο Βιοχημείας να βρίσκονται την Πέμπτη 26-10-2023 στις 2 μ.μ. στον χώρο του φοιτητικού εργαστηρίου βιοχημείας για ενημέρωση.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική για όλους

Οι διδάσκοντες

ΑΕ Κούκκου, ΠΘ Δούλιας, Δ Πανταζή, Κ Τέλλης