Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20/10/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εκ των διδασκόντων,

 

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής