Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία»  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 π.μ., στην αίθουσα Χ3-230A.

Οι Διδάσκοντες