Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης (ΙΑ01)» στην ειδίκευση «Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσέλθουν την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα Χ2-094.
 

Από τους διδάσκοντες

Α. Βλεσσίδης