Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η πρώτη συνάντηση για τον καθορισμό χρόνου/τόπου διεξαγωγής των διαλέξεων του μαθήματος, θα γίνει την Πέμπτη 20/10, ώρα 14:00, στην αίθουσα Χ3-230Α.

Ο διδάσκων.