Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι   για τους φοιτητές με ζυγό αριθμό μητρώου  (Τμήμα Β ) θα γίνει

την Τετάρτη 9/3/2022  με το ακόλουθο πρόγραμμα

Τρίτη 1-2 μμ  Αμφιθέατρο 2

Τετάρτη 2-4μμ Αμφιθέατρο 2

Πέμπτη 1-2 μμ Αμφιθέατρο 2

Τα power point του μαθήματος και οι ασκήσεις βρίσονται  σε μορφή pdf στο MS TEAMS με κωδικό 57xdu0e

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος