Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 7ου Εξαμήνου:

«Έννοιες Χημείας / Πρακτική Άσκηση Στην Εκπαίδευση» 

(Kωδικός Μαθήματος: ΧΗΕ 723)

θα γίνονται

στο Αμφιθέατρο 2-(Ι.Τσαγκάρη)

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 ώρα 16:00.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με το ίδιο πρόγραμμα καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα γίνει σχετική ενημέρωση.

 

Ο διδάσκων
Δρ. Ανδρέας Καργόπουλος