Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 8ου Εξαμήνου:

«Αναλυτικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Στερεών και Εφαρμογές» 

θα γίνονται

κάθε Παρασκευή 12:00-15:00 στην αίθουσα Χ3-216.

Έναρξη μαθημάτων την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.

 

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με το ίδιο πρόγραμμα καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα γίνει σχετική ενημέρωση.

 

Ο διδάσκων

    Αθανάσιος Βλεσσίδης

  Καθηγητής