Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”  θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 13:00-15:00 στην αίθουσα Χ3-132 και το μάθημα “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 13:00-15:00 στην αίθουσα στην αίθουσα Χ3-132

Η διδάσκουσα

Μαρία Γιαννακού, MEd., PhD