Επιλογή Σελίδας

Έναρξη κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος Πεπτιδοχημείας.

Οι διαλέξεις για το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Πεπτιδοχημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2/11/2021 10:00-1300  στην αίθουσα Χ3-230.

Οι διδάσκοντες,

Β. Τσίκαρης,

Α. Τζάκος