Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η  έναρξη του εργαστηρίου  “Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης” Π.Μ.Σ. αναβάλλεται για 10 Νοεμβρίου 2022

Η πρώτη άσκηση του Προχωρημένου Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης (Α΄ Εξαμήνου) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30, στο εργαστήριο Χ2-306.  

Στο Microsoft Teams έχει δημιουργηθεί  ομάδα (Team) του μαθήματος με όνομα:

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-Π.Μ.Σ.-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 και κωδικό: bs12b6g. Παρακαλείστε να εγγραφείτε.

 
Εκ των διδασκόντων
 
Αθανάσιος Βλεσσίδης
    Καθηγητής