Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Η πρώτη άσκηση του Προχωρημένου Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης (Α΄ Εξαμήνου) στην ειδίκευση «Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Προσυγκέντρωση στο γραφείο Χ2-305 του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης.

  Από τους διδάσκοντες
 
Αθανάσιος Βλεσσίδης
  Καθηγητής