Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας του 8ου εξαμήνου, να προσέλθουν την Πέμπτη  3/6/2021 στις 10:00 π.μ. στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας Χ2-212 για τον προγραμματισμό των ασκήσεων.