Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/ριες του 8ου εξαμήνου ότι ή έναρξη του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 19/05/2021 στις 14.00 (αίθουσα Χ2-119, Χ2-121). Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ομάδων και των ασκήσεων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε καθημερινή βάση κάθε ομάδα θα παρακολουθεί δύο ασκήσεις συνεχόμενες όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.
Εκ του εργαστηρίου

 

ΑΡΧΕΙΟ