Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα γίνει την  Τρίτη στις 19/10/2021 στις 9.00 το πρωί. Η εργαστηριακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.

Η διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 9.00 το πρωί. Αίθουσα Χ2-119, Χ2-121.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/ριες κατανέμονται σε τέσσερα τμήματα τα οποία θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση σε δύο κύκλους (δύο τμήματα σε κάθε κύκλο ασκήσεων). Συγκεκριμένα η εκπαίδευση θα αρχίσει με τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α, δηλαδή ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ Α θα εκπαιδεύεται κάθε Τρίτη, και το ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ Α θα εκπαιδεύεται κάθε Πέμπτη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α θα ακολουθήσει η εκπαίδευση των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β.

Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και ελέγχου λόγω της πανδημίας είναι αυτά που ισχύουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Επισυνάπτεται αρχείο με τον κανονισμό λειτουργίας και τους κανόνες ασφάλειας.

Από το εργαστήριο

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ