Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το «Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος» του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, να προσέλθουν την Τετάρτη 16/06/2021 στις 10:00 π.μ. στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας Χ2-212 για την  πρώτη εργαστηριακή άσκηση.