Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  και οι φοιτήτριες που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το «Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας» του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, να προσέλθουν την Πέμπτη 10/06/2021 στις 10:00 π.μ. στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας Χ2-212 για την πρώτη εργαστηριακή άσκηση.