Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις των μαθημάτων Οργανικής Χημείας ΙΙ θα ξεκινήσουν την Δευτέτρα, 18 Οκτωβρίου και θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 14:00-16:00 και 16:00-18:00, αντίστοιχα, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας.

Οι διδάσκοντες,

Κ. Σκομπρίδης

Λ. Χατζηαράπογλου