Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Επισυνάπτεται αρχείο με τις ομάδες των φοιτητών στα 4 τμήματα του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Αναγράφεται η πρώτη άσκηση κάθε ομάδας και στη συνέχεια θα υπάρχει κυκλική ακολουθία. Δηλαδή οι φοιτητές που θα έχουν ως πρώτη άσκηση την 1 την ίδια ημέρα θα εκπαιδευτούν και στην 2. Την επόμενη εβδομάδα θα εκπαιδευτούν στις ασκήσεις 3 και 4, κοκ.

Το αρχείο Excel της προηγούμενης ανακοίνωσης να μη ληφθεί υπόψη.

 

Η εκπαίδευση στο εργαστήριο θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω.

Την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσει το Τμήμα Τρίτης Α. Την ερχόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσει το Τμήμα Πέμπτης Α.

Οι ομάδες Α θα συνεχίσουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη αντίστοιχα μέχρι να εκπαιδευτούν σε όλες τις ασκήσεις. Δεδομένου ότι οι ασκήσεις είναι 10 και κάθε σε εργαστηριακή ημέρα θα διεξάγονται 2 ασκήσεις, οι ομάδες Α θα ολοκληρώσουν το εργαστήριο σε πέντε εβδομάδες. Εάν υπάρξει κάποιο κενό θα καλυφθεί.

Οι ομάδες Β θα αρχίσουν το εργαστήριο αφού πρώτα τελειώσουν οι ομάδες Α. Και οι ομάδες Β θα ακολουθήσουν το σχέδιο εκπαίδευσης των ομάδων Α.

 

 

Από το Εργαστήριο

 

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ