Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του προπτυχιακού μαθήματος Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (11:00-13:00, αίθουσα Χ3-216).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην αίθουσα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSteams, αίθουσα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024, Κωδικός πρόσβασης: 6elhfql.

Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή.

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια