Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις στο μάθημα της Πεπτιδοχημείας θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 11:00 – 13:00 στην αίθουσα Χ3-132.

 

Οι διδάσκοντες,

Τσίκαρης Βασίλειος

Ανδρέας Τζάκος