Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη διάλεξη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου (ώρα 1500, αίθουσα Χ3-230). Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να ενημερώσουν το Συντονιστή του μαθήματος στο dtassis@uoi.gr.