Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Αρχές Οικονομίας” του 3ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 4:00 στην αίθουσα Χ3-132 στο ισόγειο
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος