Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (3ο εξάμηνο) θα διδάσκεται στην αίθουσα Χ3-216 κάθε Τετάρτη στις 18:00 – 20:00 χωρίς διάλειμμα.
Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 20 Οκτωβρίου.
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος