Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος “Αρχές Φασματοσκοπίας” 5ου εξαμήνου θα γίνει τη Τρίτη 19-10-2021 0900-1100 στην αίθουσα Χ3-216.

Όσο αφορά το επιλεγόμενο μάθημα 7ου εξαμήνου “Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές”, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν μήνυμα στο διδάσκοντα (dtassis@uoi.gr). Επίσης προτείνεται μία πρώτη συνάντηση στο γραφείο του διδάσκοντα (Χ3-406) την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου (μεταξύ 1300 και 1415).

Δ. Τάσης