Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Πέμπτη 13.00-15.00, μέσω του Microsoft Teams.

Η ομάδα του μαθήματος που δημιουργήθηκε στο Microsoft Teams έχει όνομα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021 και κωδικό: hr41u98

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 13.00-15.00. Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή στην ομάδα του μαθήματος για να μπορέσετε να συνδεθείται στην videoconference.

Αθανάσιος Βλεσσίδης

Καθηγητής