Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος ’’Οινολογία Ι’’ θα γίνονται, μετά από αίτημα των φοιτητών, κάθε Πέμπτη στις 10:00-12:00 ώστε να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη με άλλα μαθήματα. Οι αναπληρώσεις τoυ μαθήματος θα γίνονται το Σάββατο στις 11:00-13:00.

Ο διδάσκων,

Ιωάννης Καραμπάγιας