Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές

Αύριο, Δευτέρα, 29-3-2021 στις 17:00 θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις του μαθήματος του β εξαμήνου του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας “ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ”.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να συνδεθούν μέσω του ΜS-TEAMS,

κωδικός: by0e115