Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος ’’Κρυσταλλοχημεία – Κρυσταλλοδομή’’ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 στις 11:00-13:00 (σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα) μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams  με χρήση του κωδικού jq0iccf.

email διδάσκοντα: a.pournara@uoi.gr

Η διδάσκουσα,

Αναστασία Πουρνάρα