Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου στις διαλέξεις του μαθήματος “Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί’’ που θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 09:00π.μ. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Επίσης την Παρασκεύη 05/03/2021 στις 09:00π.μ., θα γίνει  η πρώτη ηλεκτρονική συνάντηση με σκοπό τόσο την εισαγωγή των φοιτητών στο μάθημα, όσο και για τον προγραμματισμό των διαλέξεων του εξαμήνου.

Στοιχειά ηλεκτρονικής ομάδας MS Teams:

Ομάδα: Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί
Κώδικός Ομάδας: 45zk1mv

Ο διδάσκων,

Γκαρμπούνης Ν. Δημήτριος