Επιλογή Σελίδας

Η ομάδα στο Ms Teams είναι η “Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών” και ο κωδικός εισόδου είναι kjf5e32.
Το μάθημα γίνεται κάθε Δευτέρα 9:00-12:00.
ΟΙ ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο email: csoutzios@uoi.gr

Διδάσκων: Χρήστος Σούτζιος