Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΙΒ01)” θα διδαχθεί εξ αποστάσεως διαδικτυακά με διδάσκονες τους κ.κ. Κ. Σταλίκα, Α. Βλεσσίδη και Δ. Γκιώκα. Το λογισμικό για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι το Microsoft Teams και αποτελεί τμήμα του Office 365 το οποίο έχει προμηθευτεί το Π.Ι. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία. Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00. Η δικτυακή τάξη του μαθήματοςπου δημιούργησα έχει κωδικο b66ormx. Παρακαλείστε να κανετε εγγραφή στο μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην videoconference. Όσοι δεν μπορεσουν να συνδεθούν ίσως μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μαθημα στο link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a256c089746914f408d61c3ea8e7fd47a…

*Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Προς τούτο, κοινοποιείται στους συμμετέχοντες φοιτητές το κείμενο «Αποδοχής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας» του επισυναπτόμενου docx αρχείου.

Οι διδάσκοντες

Καθηγ. Κ. Σταλίκας

Καθηγ. Α. Βλεσσίδης

Αναπλ. Καθηγ. Δ. Γκιώκας

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ