Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη του μαθήματος επιλογής 4ου έτους ‘ΧΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ’ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19-10 και ώρα 11:00 (όπως ορίζεται στο ημερολόγιο πρόγραμμα) μέσω MICROSOFT TEAMS. Ο κωδικός για την τάξη είναι fw8ubum.

Ο διδάσκων

Ε. Μάνος