Επιλογή Σελίδας

 

Η πρώτη εισαγωγική συνάντηση της διδάσκουσας με τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 13/10, 14:00 μέσω του Google Meet (θα χρειαστείτε λογαριασμό Gmail για να συνδεθείτε στη συνάντηση).

Ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse την Τρίτη, 10 λεπτά πριν τη συνάντηση.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710

Παρακαλώ πολύ σημειώστε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνετε εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse καθώς κατά αυτό τον τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία με τη διδάσκουσα και η ενημέρωση για το μάθημα.

Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέσω της ιδρυματικής διεύθυνσης email του φοιτητή/τριας (ch0****@uoi.gr).

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μέσω της διαδικασίας URegister (https://uregister.uoi.gr/) μπορείτε να συνδεθείτε ως επισκέπτες – Guests (κωδικός: AndreouCHEM20).

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Η διδάσκουσα,
Δρ. Λευκοθέα-Βασιλική Ανδρέου
l.andreou@uoi.gr