Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Χημικού Τμήματος που θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι να προσέλθουν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ισόγειο Ε3 κτηρίου δίπλα στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου) για παραλαβή εργαστηριακών θέσεων και έναρξη ασκήσεων σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία αρ. 1092/25-8-2020) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ απόφαση  αρ. 115744/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 3707/4-9-2020, τ. Β΄) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, κοινόχρηστους χώρους  εστιών, φοιτητικών εστιατορίων, κυλικείων, χώρους διοικητικών υπηρεσιών) και εξωτερικούς χώρους (όπου υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πολλών ατόμων). Πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των φοιτητών. Πρέπει να γίνονται συχνές απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης αραιωμένο δέκα φορές με νερό (1/10, v/v).