Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 6/10/2020 και ώρα 9:00 π.μ. και την Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με τηλεσυνεδρίαση μέσω του MS teams (κωδικός αίθουσας
n1rsf7p) για το θεωρητικό μέρος όλων των ασκήσεων του Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών του 7ου εξαμήνου σπουδών (επισυνάπτεται πρόγραμμα). Σας ενημερώνουμε ότι η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.
Οι δια ζώσης, πειραματικές ασκήσεις, του Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών θα ξεκινήσουν στις 13/10/2020 και 14/10/2020 στο Φοιτητικό Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας (Χ2-118 και Χ2-120) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ