Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη της λειτουργίας του εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι θα γίνει στη διάρκεια της εβδομάδας 5-9 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Το εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι διεξάγεται στις εργαστηριακές αίθουσες Χ3-320 και Χ3-321. Οι φοιτητές κατά ομάδες, μέρες και ώρες όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο,  οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα Χ3 216 για την διεξαγωγή του εισαγωγικού εργαστηρίου. Η παρουσία είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει τηρώντας τα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στη μετάδοση της πανδημίας Covid-19 του Υπουργείου Υγείας καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εκ του εργαστηρίου

ΑΡΧΕΙΟ