Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής  ’’Μοριακά Υλικά’’ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 στις 11:00-13:00 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams  με χρήση του κωδικού dbde98m.

email διδάσκοντα: a.pournara@uoi.gr

Η διδάσκουσα,

Αναστασία Πουρνάρα