Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ3-Υπολογιστική Χημεία-Στατιστική Μηχανική-Σχέση Δομής Ιδιοτήτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν μέσω της πλατφόρμας MS-Teams στις 11 Νοεμβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (13:00-16:00).

 

Κωδικός Τάξης στο MS-Teams: 0espoi3

 

Ο συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας