Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων μεταπτυχιακού μαθήματος

ΚΙΙ2-Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού

 

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ-Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν μέσω της πλατφόρμας MS-Teams στις 22 Μαρτίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Δευτέρα, 16:00-19:00).

 

Κωδικός Τάξης στο MS-Teams: m6x5vrx

 

Ο συντονιστής του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας