Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του ανωτέρου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/9/2020, μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν μέσω του MS Teams στην εικονική αίθουσα «Αίθουσα Εξέτασης Στατιστική Επεξεργασία …»

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν (μέσω MS Τeams) στην ανωτέρω αίθουσα χρησιμοποιώντας τoν κωδικό 8htib8h. Η εγγραφή τους θα πρέπει να γίνει εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως και την Τετάρτη 23/9/20 διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1.30 ώρα (έναρξη: 15.00 μ.μ.-Λήξη: 16.30 μ.μ.). Θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

 

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Κ. Σταλίκας , Β. Σακκάς