Επιλογή Σελίδας

Η ανακοίνωση αφορά την ύλη που διδάχθηκε από τον διδάσκοντα Β. Σακκά.

Η εξέταση του ανωτέρου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων την Τετάρτη 30/9/2020, μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Πιο συγκεκριμένα μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση της ύλης του κ Βλεσσίδη οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν μέσω του MS Teams στην εικονική αίθουσα «Αίθουσα Εξέτασης ΑΧΙΙ-Σακκάς»

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν μέσω MS Τeams στην ανωτέρω αίθουσα χρησιμοποιώντας τον κωδικό eznec8q. Η εγγραφή τους θα πρέπει να γίνει εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως και την Δευτέρα 28/9/20 διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα (έναρξη: 1μμ-Λήξη: 2μμ). Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Ο συνδιδάσκων του μαθήματος

Β.Σακκάς