Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα γίνει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μμ. Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με την διδάσκουσα μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Η διδάσκουσα

Άννα Ειρήνη Κούκκου