Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων θα γίνει τις 17-7-2020 και ώρα 9:00.

Η διάρκεια της εξέτασης θα έχει διάρκεια 1,5 ώρα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως την Πέμπτη 16-7-2020 και ώρα 24:00  διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Μεταξύ 9:00-9:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

Οι αίθουσες είναι οι εξής:

1.       Αίθουσα 1 – ΠΑΛΑΙΑ ΥΛΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και παλαιότερο) που επιθυμούν να εξεταστούν στην παλαιά ύλη (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) με κωδικό: m21r981

2.       Αίθουσα 2 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μονός ΑΜ): (νέα ύλη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 με κωδικό: jynzl5f

3.       Αίθουσα 3 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ζυγός ΑΜ): (νέα ύλη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε 0, 2 ,4, 6, 8 με κωδικό: 1bj56v3

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες: Ι. Ρούσσης, Ι. Σαββαΐδης, Α. Μπαδέκα