Επιλογή Σελίδας

Η  εξέταση του μαθήματος επιλογής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, και ώρα 11 π.μ. Η εξέταση θα γίνει  ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση Βιοτεχνολογία_ 26_6_2020

Κωδικός αίθουσας: p2ud2ky

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 25-6-2020.
Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 10:00 ως 10:40  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 10:45 π.μ.

Μεταξύ 11:00 π.μ. και 11:30 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα. Επίσης μπορούν να έχουν λευκές κόλλες για τις απαντήσεις, αν το επιθυμούν.

Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα (έναρξη: 11:30 π.μ.-Λήξη: 12:30  μ.μ.). Tα θέματα που απαιτούν μικρή ανάπτυξη, θα απαντηθούν στο πλαίσιο της απάντησης. Εναλλακτικά μπορούν επίσης να απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα. Τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται  ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).
Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Η διδάσκουσα

Άννα Ειρήνη Κούκκου